Design a site like this with WordPress.com
شروع کنید

9 راهکار برای افزایش امنیت رمز ارزها

هنگام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، امنیت مهمترین نکته کلیدی است. حتی اگر فقط مقدار کمی در رمز ارزها سرمایه گذاری کرده اید، مزیت کریپتو در این است که سرمایه گذاری شما می تواند در هر زمان به شدت افزایش یابد. و زمانی که این اتفاق بیفتد، بیش از پیش به اهمیت امنیت رمز ارزهاادامه خواندن «9 راهکار برای افزایش امنیت رمز ارزها»

SSH در مقابل VPN: کدام یک ایمن تر است؟

هنگامی که دیتا از دستگاه شما خارج می شود، مسیرهای طولانی و خطرناکی را به سمت مقصد خود طی می کند. با این حال، راه هایی برای محافظت از این داده ها طی مسی وجود دارد. امروز دو مورد از آنها یعنی SSH و VPN را بررسی می کنیم.